Πολιτικές Μείωσης του Κινδύνου στο Κάπνισμα

Εργαλεία διαχείρισης και ελέγχου των παραγόντων κινδύνου για την υγεία

Η διακοπή του καπνίσματος και ο περιορισμός των συνεπειών του είναι ένα θέμα που απαιτεί σύμπνοια και πολυτομεακή συνεργασία, καθώς χρειάζεται η συνέργεια όλων ανεξαιρέτως των λειτουργών υγείας, υπογράμμισαν οι ομιλητές (Μιχάλης Τουμπής, Κωνσταντίνος Πουλάς, Παναγιώτα Ναούμ) και οι σχολιαστές (Δημήτρης Ρίχτερ, Φωτεινή Κουλούρη, Παρασκευή Κατσαούνου, Ειρήνη Χατζοπούλου, Αναστασία Μπαρμπούνη) στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνεδρία με τίτλο «Εργαλεία διαχείρισης και ελέγχου των παραγόντων κινδύνου για την υγεία: Πολιτικές Μείωσης του Κινδύνου στο Κάπνισμα» στην οποία προήδρευσαν οι Χρήστος Λιονής και Ιγνάτιος Οικονομίδης.

Στη συνεδρία συζητήθηκε ο ρόλος των νέων καπνικών προϊόντων μειωμένου κινδύνου, που η αυξημένη χρήση τους στον έλεγχο του καπνίσματος προκαλεί σήμερα σκεπτικισμό και αντιπαραθέσεις. Ο ρόλος των προϊόντων αυτών θα πρέπει ωστόσο να διερευνηθεί με ανοικτό μυαλό, καθώς θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ακόμη όπλο στη μάχη για τη διακοπή του καπνίσματος και τον μετριασμό των επιπτώσεών του, ήταν ένα από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η συζήτηση.

Παρουσιάζουμε τα πρακτικά της συνεδρίας σε μια έκδοση που μπορείτε να δείτε εδώ:

ΕΝΤΥΠΟ