ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Στις 10 Δεκεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθούν τα προσυνεδριακά φροντιστήρια (με ειδικό κόστος εγγραφής).
Τα Φροντιστήρια 2-6 θα είναι μισής ημέρας και μεταξύ αυτών θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα πρωινό και ένα απογευματινό φροντιστήριο. Το Φροντιστήριο 1 θα είναι 6ωρο. Το κόστος συμμετοχής για κάθε φροντιστήριο κατά τη β’ περίοδο εγγραφών είναι 150 ευρώ.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (MARKET ACCESS – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ KΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)
Ώρες διεξαγωγής: 10.00-16.00
Αίθουσα: Athens View
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (REAL WORLD DATA STUDIES)
Ώρες διεξαγωγής: 10.00-14.00
Αίθουσα: Pella
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 3

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ
Ώρες διεξαγωγής: 15.00-19.00
Αίθουσα: Horizon
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 4

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ: ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ώρες διεξαγωγής: 15.00-19.00
Αίθουσα: Mycenae
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ώρες διεξαγωγής: 10.00-14.00
Αίθουσα: Horizon
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 6

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ώρες διεξαγωγής: 10.00-14.00
Αίθουσα: Mycenae
Πληροφορίες