Ευαγγελία Γιαννάκη

Share:

Ευαγγελία Γιαννάκη

Συνεργάτις Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Washington - Διευθύντρια, Μονάδα Γονιδιακής & Κυτταρικής Θεραπείας, Αιμ/κή-Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Νοσ. Γ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη

Η Ευαγγελία Γιαννάκη, είναι ιατρός Αιματολόγος, Διευθύντρια στη Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Αιματολογική Κλινική – Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη και Συνεργάτις καθηγήτρια στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Washington, Seattle.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Γονιδιακή θεραπεία αιματολογικών νοσημάτων με έμφαση στις αιμοσφαιρινοπάθειες – Κυτταρικές ανοσοθεραπείες για βελτίωση της έκβασης της αλλογενούς μεταμόσχευσης με παραγωγή αντι-ιικών και αντι-λευχαιμικών Τ-λεμφοκυττάρων για αντιμετώπιση ευκαιριακών λοιμώξεων και της λευχαιμικής υποτροπής, αντίστοιχα. Κύρια ερευνήτρια (PI) των πρώτων διεθνώς, κλινικών μελετών κινητοποίησης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε ασθενείς με θαλασσαιμία με στόχο τη γονιδιακή θεραπεία, με ενίσχυση έρευνας από το Εθνικό Ίδρυμα Υγείας (NIH) των ΗΠΑ και προγράμματα ΕΣΠΑ. PI για την Ελλάδα στις διεθνείς κλινικές μελέτες γονιδιακής θεραπείας φάσης ΙΙΙ i) ΤΚ-008 (Molmed): χορήγηση γενετικά τροποποιημένων (HSV-TΚ) λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με οξεία λευχαιμία μετά από αλλογενή μεταμόσχευση και ii) HGB-212 (BlueBirdBio): χορήγηση γενετικά διορθωμένων κυττάρων (lenti-globinΒΒ305) σε ασθενείς με β0-θαλασσαιμία.
Επιστημονικές θέσεις: Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής (2015-19). Αναπληρώτρια εθνική εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Ιστών και Κυττάρων» (2016-2018). Μέλος της Αιματολογικής και Ανοσολογικής Επιτροπής της Αμερικανικής Εταιρείας Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας (ASGCT 2012-2015) και της Διεθνούς Επιτροπής της ASGCT (2014-17 και 2017-20).
Δημοσιεύσεις: 47 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (h-index 16, >1600 ετεροαναφορές).